Сергей Метляев
Сергей Метляев

 

Сергей Метляев е основател и директор на Център „ПРЕЗИДЕНТ“ към Академия за народно стопанство на Руската федерация. Коуч, тренер и консултант на над осемстотин действащи управленци. Работи с общопризнати световни стандарти в обучението на управляващи . Обучението е резултат от дълбока научно – методическа работа и изследване на личния опит на стотици управленци, проведено в 15-годишната история на Центъра.