Кои сме ние?

     От създаването си през 2009 г. Академия Президент предоставя специализирани обучения за хора на управленски и лидерски позиции, които изпитват потребност от личностно и професионално развитие в условията на все по-динамично развиваща се конкурентна среда.

     През годините Академия Президент се утвърди като организатор на най-добрите обучения в областта на държавния и дипломатически протокол, бизнес етикета и поведението в обществото. Потвърждава го удовлетворението на участниците в нашите обучения - служители и кметове на над 30 общински администрации, 5 областни администрации, 12 държавни агенции, десетки представители на частния сектор.

     В сътрудничество с център "Президент" към Руската академия за народно стопанство провеждаме двудневен семинар "Основи на плодотворния мениджмънт"  - уникално обучение по психология на управлението. 

     През 2015 г. в сътрудничество с екип педагози стартира програмата Детска лидерска академия - проект, който цели да открие естествените лидери сред децата и да им помогне да развият умения за реализиране на лидерския  потенциал.