"Стил, етикет и протокол" - еднодневен семинар
09 / 10 / 2017

9.00 - 10.30 - Първи модул, част I

Въведение 
За правата, задълженията и ролята на лидера;
За правилата на вежливостта – езикът на успеха; смисъл и значение на Етикета и добрите маниери; Какво ни дават те?
Ролята на етикета в деловите отношения;
Протокол в офиса;
Правила при воденето на телефонни разговори.

10.30 - 11.00 - кафе пауза

11.00 - 12.30 - Първи модул, част II
За картината на очаквания на околните;
Първото впечатление - кратък момент с дълги последствия;
За сигналите на облеклото - решаваща роля за успеха;
Точността - безценен капитал и висша форма на вежливост.

12.30 - 14.00 - обедна почивка
14.00 - 15.30 - Втори модул, част I
Запознанство, представяне, сбогуване - правила и старшинство;
Изкуството на преговорите - за успешното провеждане на делови разговори;
За правилата при организиране на официални приеми - обяд, вечеря, коктейл; етикет на официалната маса.

15.30 - 16.00 - кафе пауза

16.00 - 17.30 - Втори модул, част II
Добрата вътрешно-фирмена комуникация - гаранция за успех; препоръки и правила за ефективно ръководене на структурата;
За работата с медии, подготовка и водене при официални публични изяви;
За последното впечатление - подаръкът - израз на отношение;
Въпроси и отговори;
Церемония по връчване на сертификати.

Вашият лектор:

Анатолий Пазийски

Дипломат от кариерата. Дългогодишен началник на отдел “Вътрешен протокол и церемониал” в Администрацията на Президента.
Лектор, преподавател и автор на материали по дипломатически и бизнес протокол, етикет и правила на поведение в обществото.

Такса за участие: 219 лв.
При записване на двама и повече участници: 10% отстъпка.
Семинарът ще се проведе в гр. София на 17 ноември, 2017 г.
За информация и записвания: office@presidentacademy.bg
, 0877 78 32 45